På gång ...

Inga händelser
ARF: Bakgrund PDF Skriv ut E-post
2006-11-24

There's lots of things along the road
I'd surely like to see
I like to lean into the wind
and tell myself I'm free 8

Denna essä består av två huvuddelar. I den första belyser jag motiv, teman och stildrag i Townes Van Zandts texter; i den andra analyserar jag några som jag hoppas representativa texter. Jag börjar dock med att teckna en bakgrund med några ord om människan (eller kanske myten) Townes Van Zandt och hans musikaliska influenser; jag försöker också placera in honom i ett musikaliskt sammanhang.

Kort biografi 9. Biografiska detaljer om Townes Van Zandt är inte lätta att hitta, och ofta krävs ett visst detektivarbete. Han är för närvarande drygt femtio år 10, och är skriven i Nashville, Tennessee, countryn huvudstad. Han är skild från sin tredje fru, Jeanene, och har tre barn; JT 11 (26 år), Will (13 år) och Katie Belle (4 år)12.

Sin barndom har TVZ beskrivit med följande ofta citerade ord:

I lived in Fort Worth till I was 8, Midland till 9, Billings, Montana, till 12, Boulder, Colorado, till 14, Chicago till 15, Minnesota till 17, then back to Colorado till 19, Houston till 21. And then I started traveling. 13

Under många år var TVZ en personifikation av den amerikanska folksångarmyten 14; han reste runt i USA med sin gitarr och en liten resväska, spelande på nattklubbar, krogar och barer.

Till dags dato har han gett ut femton skivor 15; mellan 1968 och 1973 kom det ett studioalbum per år, men därefter har det bara blivit tre stycken med långa mellanrum. Fyra liveskivor, en skiva med »covers» och en skiva med mestadels nyinspelningar av gamla sånger kompletterar bilden. Men han gör ingen hemlighet av att han betraktar skivindustrin med stor misstro (»Min samlade erfarenhet [...] kan sammanfattas i följande arbetsmodell: Pengarna i handen, gör skivan, försvinn!»16), i synnerhet de stora bolagen (»Helt plötsligt upptäcker jag att jag gör vad de vill, inte vad jag själv vill» 17). Kanske har han därigenom missat det stora genombrott som många anser honom värd — kanske är det också så han velat ha det.

Nej, det är den musik som görs på scenen som räknas; många av de bästa versionerna av hans sånger finns på »Live at Old Quarter» [Van Zandt, 1978a] och »Rain on a Conga Drum» [Van Zandt, 1991]. Det är nästan tjugo år mellan inspelningarna; gitarrspelet är kanske inte lika ekvilibristiskt längre, och rösten har sjunkit någon oktav, men intensiteten är densamma. På senare tid har dock larmrapporterna duggat allt tätare; han glömmer texter, snubblar över ackord, berättar långa, osammanhängande historier i stället för att sjunga, eller är så påverkad att han nätt och jämt kan ta sig upp på scenen. Några dagar senare gör han ännu en av sina »förtrollande» konserter inför en hänryckt publik.

Det tycks vara två krafter som brutit, och alltjämt bryter, ned hans hälsa — förutom, naturligvis, tiden själv — nämligen drogmissbruk och »svåra ärftliga depressioner» 18. Han har i omgångar varit intagen på rehabiliteringsantalter 19 och mentalsjukhus. Aghed 20 noterar likheten med countryns gigant, Hank Williams, som dog av ett långvarigt drogmissbruk. En mer intressant observation är att de har ungefär samma förhållande till musiken; för båda är (var) musiken ett sätt att leva; att skriva, och framföra, musik lika naturligt som att andas; och förmodligen lika nödvändigt 21. Rasmusson förmedlar en intressant motbild; Dylan lär i en intervju sagt att om det inte stod i hans kontrakt att han skulle göra en ny skiva per år skulle han förmodligen sluta skriva sånger 22.

Musikalisk hemvist. Van Zandt hör musikaliskt sett hemma i Texas, bland sångare som Butch Hancock, Jimmie Dale Gilmore, Joe Ely, Guy Clark och Steve Earle, för att nämna några av de mer kända. Alla har de på något sätt påverkats av Townes, och i mer eller mindre blygsamma ordlag försökt klargöra för världen vilken betydelse TVZ har som låtskrivare och artist. Steve Earle är väl den som gått längst: »Townes Van Zandt is the best songwriter in the whole world and I'll stand on Bob Dylan's coffee table in my cowboy boots and say that.»23 Det citatet är vida spritt, men TVZs kommentar är inte alls lika känt: »You know, I've met Bob Dylan's bodyguards, and if Steve Earle thinks he can stand on Bob Dylan's coffee table, he is sadly mistaken.»24

Att hitta någon gemensam nämnare för dessa texanska sångpoeter är svårt, men ingen förnekar att musik från Texas har en egen klang; det spelar ingen roll om det är country, folk music eller blues25.

Eric Andersen, en av 60-talets folkmusiklegender i skuggan av Dylan och Baez, är en intressant länk mellan TVZ å ena sidan, och Bob Dylan och Leonard Cohen å den andra 26. Andersen har bevisligen stått på samma scen som Dylan (och Baez)27, och han har de senaste åren samarbetat med Rick Danko, basisten i Dylans »kompgrupp», The Band. Och han bodde en period på det mytomspunna Chelsea Hotel (»Leonard Cohen and Janis Joplin were also in and out.»28,29)

Influenser. TVZ brukar berätta att hans intresse för att spela gitarr väcktes då han såg Elvis Presley på TV30; några direkta impulser från Elvis kan man dock inte spåra hos honom, om man undantar »'The shrimp song', en idiotlåt från en av Elvis sextiotalsfilmer» 31. Andra tidiga rockinfluenser var Ricky Nelson, Everly Brothers, Jerry Lee Lewis och Johnny Cash32; inte heller dessa har lämnat några tydliga spår efter sig. Countrylegenderna Hank Williams och Lefty Frizzell var en självklar del av hans ungdom33, men jag är inte tillräckligt bekant med deras musik för att bedöma hur mycket TVZ påverkats av dem.

Det är däremot enkelt att höra att han lyssnat mycket på svart blues; Bukka White, Muddy Waters, Robert Johnson34, och, framför allt, Lightnin' Hopkins35. TVZ framför ofta och gärna den sistnämndes sånger på scen, och har till och med påstått att det var från Lightnin' Hopkins skivor han lärde sig spela gitarr36. Han brukar berätta att han en gång frågat Lightnin' vad »blues» egentligen var, och fått till svar »Well, I believe the blues is the cross between the greens and the yellows»37.

Woody Guthrie har säkert också betytt mycket38; hans sociala patos, folksångarmyten och de medryckande melodierna formade under sextiotalet en hel generation unga sångpoeter39. Bob Dylan brukar nämnas som en inspiratör40; på »Roadsongs» sjunger TVZ två av Dylans sånger, bland annat »Little Willie the gambler». John Lomax — brorson till Alan Lomax, sonson till John A. Lomax — är god vän med TVZ.


 1. Citerat ur »I'll be there in the morning».
 2. [...] I don't have no biography. We just travel around and act like idiots and try to write songs» [Flanagan, 1995]
 3. [Flanagan, 1995] säger 52 år; [Aghed, 1990] säger 46.
 4. John Townes (Icke konfirmerat)
 5. Namnen återfinns i en dedikation på det senaste albumet [Van Zandt, 1994]; åldrarna har jag hämtat från ett yttrande vid TVZs konsert i Nijmegen (3 dec 1995), »I have a boy of 26, a boy of almost 13 and a girl of 4», citerat av Frans Bevers i ett meddelande till [Friedrich, 1995].
 6. Till exempel i [Scobey, 1978].
 7. En klassisk introduktion till folksångarmyten är Woody Guthries självbiografi, »Bound for Glory» (»Hela härligheten», Ordfront 1989).
 8. Han har spelat in fler; bland annat spelade han i början av 90-talet in en samlings-box med ca 60 låtar på 3 CD. »Jag har fått betalt, musikerna har fått betalt, men ingenting händer.» [Persson, 1995].
 9. [Persson, 1995].
 10. [Persson, 1995].
 11. [Aghed, 1990]. »Townes carries the terror and the sorrow of a sensitive man who has looked into the abyss and seen ... the abyss.» [Scobey, 1978]
 12. [Flanagan, 1995]. Originalets ord är »rehab», vilket jag inte hittat i något lexikon.
 13. [Aghed, 1990].
 14. TVZ om liveframträdanden: »We want to hear the guitar ring one note correctly and your voice ring the same note correctly with the proper meaning correctly for that instant. [...] if you hit that note, it goes ariund the world and maybe [...] somehow connect up with a baby in England or Ireland or Ethiopia and somehow make a difference. Plus, it keeps us off the streets.» [Flanagan, 1995]
 15. [Rasmusson, 1984], sid 139.
 16. Citerat i [Flanagan, 1995].
 17. Citerat från ett meddelande i rec.music.folk.
 18. [Aghed, 1991]. »Att vi dricker vatten, kanske...»
 19. Allt jag vet om deras bekantskap är några ord i förbigående på insidestexten till Andersens CD »Ghosts upon the road», skrivna av Robert Palmer: »[...] he interrupted a songwriting session with the brilliant Texas tunesmith Townes Van Zandt to clarify [...]».
 20. En bild med Andersen, Dylan och Baez från »Folk City (circa 1975)» finns i insidestexten till Andersens CD »Stages: the lost album». På ett annat foto avbildas han tillsammans med Tom Paxton och Phil Ochs.
 21. Andersen i en kommentar till »Wild crow blues» från »Stages: the lost album». Den vilda kråkan var Patti Smith, som under en tid var Andersens flickvän; det finns alltså en länk även till Bruce Springsteen...
 22. I en kommentar till »You are not needed now» [Van Zandt, 1993b] säger TVZ att han skrev låten för Janis Joplin.
 23. »This guy has all the money in the world, half of the Cadillacs and most of the girls, so it must be something to playing the guitar» [Van Zandt, 1991].
 24. [Persson, 1995].
 25. [Svensson, 1991].
 26. [Aghed, 1991].
 27. [Eriksson, 1994].
 28. [Svensson, 1991].
 29. [Eriksson, 1994].
 30. [Van Zandt, 1991].
 31. [Aghed, 1990].
 32. [Rasmusson, 1984], sid 105.
 33. [Eriksson, 1994].
Senast uppdaterad ( 2006-11-25 )
 
< Föregående   Nästa >
[ Tillbaka ]
© 2020 Tabula
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.